Tjänster & Intyg

Ibland kan det kännas som om en dörr har stängts och hänglåset är på och man behöver hjälp att komma vidare i livet man vet bara inte var eller knappt vem man själv är.

Efter en längre sjukskrivingsperiod med omstart har man fått sätta många av sina tidigare värderingar åt sidan. Man vet kanske inte ens längre vad man orkar med, vad man vill jobba med och vad det egentligen finns för möjligheter där ute.

ERGONOMICA erbjuder bedömning av arbetsförmågan och använder sig av mätinstrumentet DOA – Dialog om Arbetsförmåga som är ett självskattningsinstrument inom följande fem frågeområden:

  • Självkännedom, intressen och värderingar
  • Roller och vanor
  • Fysisk förmåga
  • Organisatoriskt och problemlösningsförmåga
  • Förmåga till samspel och kommunikation

DOA  är  validerat och reliabiliterat i att bedöma arbetsförmåga och är idag ett väletablerat instrument inom nationell arbetslivsinriktad rehabilitering. Som teoretisk grund ligger Model of Human Occupation (MOHO) som syftar till att förklara hur människans motivation, livsstil, kapacitet och den sociala och fysiska miljön påverkar människans möjlighet till aktivitet och delaktighet. 

Efter bedömningen hålls en dialog med arbetsterapeuten där man med bakrgrund av självskattningen tydligare ser sina arbetsförmågor, intressen och resurer att bygga vidare på. Ring för kostnadsuppgifter.

ADL STATUS, ARBETSTERAPI & AKTIVITETER

Ibland kan vårdbehovet förändras för en människa. Endera drastiskt som efter en stroke, en bortgång av anhörig , sjukdom eller en annan skada.

I andra fall kan det vara en progredierande sjukdom eller åldersförändring som ligger till bakgrund för ett annat status då man behöver mer hjälp av hemtjänst eller andra samhällsinsatser.

Då är det bra att utföra ett ADL status som kartlägger individens aktivitetsförmåga i det dagliga livet.

Kontakta Ergonomica för mer information. 

TJÄNSTER INOM VÅRD & REHABILITERINGARBETSTERAPEUTISK KONSULTATION

Ergonomica erbjuder bemanningstjänster inom arbetsterapi gentemot den traditionella vården på både längre och kortare uppdrag. Kontinuitet skapar trygghet och vi jobbar gärna på längre sikt.

Hör gärna av er om ni är vårdföretag och önskar konsulttjänster.

Även gruppträning som handträning och paraffinbadsbehandling kan köpas som enskilda behandlingar för de boende alternativt att de boende betalar själva och ni står för lokalen.