Tjänster & Intyg

Ibland kan det kännas som om en dörr har stängts och hänglåset är på och man behöver hjälp att komma vidare i livet man vet bara inte var eller knappt vem man själv är.

Efter en längre sjukskrivingsperiod med omstart har man fått sätta många av sina tidigare värderingar åt sidan. Man vet kanske inte ens längre vad man orkar med, vad man vill jobba med och vad det egentligen finns för möjligheter där ute.

ERGONOMICA erbjuder bedömning av arbetsförmågan och använder sig av mätinstrumentet DOA – Dialog om Arbetsförmåga som är ett självskattningsinstrument inom följande fem frågeområden:

  • Självkännedom, intressen och värderingar
  • Roller och vanor
  • Fysisk förmåga
  • Organisatoriskt och problemlösningsförmåga
  • Förmåga till samspel och kommunikation

DOA  är validerat och reliabiliterat i att bedöma arbetsförmåga och är idag ett väletablerat instrument inom nationell arbetslivsinriktad rehabilitering. Som teoretisk grund ligger Model of Human Occupation (MOHO) som syftar till att förklara hur människans motivation, livsstil, kapacitet och den sociala och fysiska miljön påverkar människans möjlighet till aktivitet och delaktighet. 

Efter bedömningen hålls en dialog med arbetsterapeuten där man med bakgrund av självskattningen tydligare ser sina arbetsförmågor, intressen och resurer att bygga vidare på. 

Intyg för ADL Status

Ibland kan vårdbehovet förändras för en människa. Endera drastiskt som efter en stroke, en bortgång av anhörig, sjukdom eller en annan skada.

I andra fall kan det vara en progredierande sjukdom eller åldersförändring som ligger till bakgrund för ett annat status då man behöver mer hjälp av hemtjänst, assistans eller andra samhällsinsatser.

Då är det nödvändigt med ett  ADL status som kartlägger individens aktivitetsförmåga i det dagliga livet. Är ni i behov av ett ADL status för Intyg så ordnar vi gärna detta åt er vi har lång erfarenhet av att utföra dem.

Kontakta Ergonomica för mer information.